Decorator Front End

Over ons

Op 1 april 2015 is het boek 'het Kantelingsalfabet' gelanceerd. Dit is een uniek boek waarin 100 auteurs hun eigen kantelingsmoment of hun visie op kantelen hebben beschreven. Tijdens de drukbezochte presentatie ontstond bij de aanwezigen al snel de behoefte om het niet bij het boek te laten, maar een beweging op gang te krijgen om steeds meer mensen te laten kantelen. Om op die manier het 'tippingpoint' te bereiken van 20% van de gehele populatie. Want alleen dan zal er ook werkelijk gekanteld worden. De 100 auteurs hebben heel veel verschillende kantelmomenten en kantelmogelijkheden beschreven. Voor de één is het persoonlijk, en ligt het kantelmoment in de persoonlijke sfeer, voor de ander is het een levenswijze. Kantelen in organisaties, kantelen in denken over werk, kantelen in de gezondheidszorg, kantelen in de maatschappij (sociaal), kantelen in politiek, kantelen in duurzaamheid, energiegebruik, er zijn nauwelijks zaken te vinden waarin kantelen niet mogelijk is. Daarom is besloten om met ingang van de week van 22 september 2015 te starten met wat we nu het 'Kantelcafé' zijn gaan noemen. De eerlijkheid gebied om te zeggen dat Kantelcafé's al sinds april georganiseerd worden door Peer! in Amersfoort. Peer! en Sandra Barth, de uitbaatster, zijn vanaf het begin erg betrokken geweest bij het Kantelingsalfabet. Toch hebben wij gemeend de term Kantelcafé te moeten gebruiken voor de sessies die nu georganiseerd gaan worden door het hele land. Ieder Kantelcafé is een locale aangelegenheid met een eigen, lokale organisatie. Er is gekozen om één landingspagina op te stellen voor álle Kantelcafé's, met een verwijzing naar de lokale initiatieven die ofwel een eigen weblocatie hebben of direct gekoppeld zijn aan deze landingspagina. Iedere organisatie is verantwoordelijk voor de inhoud van de lokale pagina's.

Kantelen is nodig. En iedereen kan kantelen. Daarom worden Kantelcafé's georganiseerd. Om iedereen te leren hoe je kunt kantelen, waarom je moet kantelen en wat het oplevert.

Iedereen kan kantelen. Maar slechts weinigen weten hoe. Het betekent dat je los moet laten, vertrouwen moet hebben, je eigen richting moet kunnen bepalen. Wegbreken uit de comfort zone en gaan nadenken over elementaire zaken: Wat doe ik, waarom doe ik het, en wil ik dit wel doen? Vaak is het kantelmoment dichterbij dan je denkt. TIjdens Kantelcafé's zullen kennis en ervaring gedeeld worden van hen die a gekanteld zijn, die de voor- en nadelen kennen, die weten waar je tegenaan gaat lopen. Hun kennis en ervaring is van grote toegevoegde waarde voor jou.

Ieder Kantelcafé is anders. De insteek is steeds anders. De organisatie van het lokale Kantelcafé bepaalt de inhoud.

Omdat ieder Kantelcafé een eigen organisatie heeft, zal de nadruk in ieder Café anders liggen. De een zal gericht zijn op Kantelen in Organisaties, de ander op Zelfkanteling, weer een ander op Politiek en Samenleving en uiteraard zullen er Café's zijn die zich richten op Duruzaamheid en het Kanteldenken wat daarvoor nodig is. Je bent uiteraard vrij om ieder Kantelcafé te bezoeken, maar dat zal praktisch waarschijnlijk niet mogelijk zijn. Kijk daarom op de pagina's van de lokale editie en bepaal zelf of de onderwerpen, indeling, sessies en dergelijke aansluiten bij wat je verwacht. Tenslotte: Kantelcafé's zijn niet bedoeld als eenmalig. Het is de intentie om na ieder Kantelcafé een vervolg Café te plannen waarin verder ingegaan wordt op zaken die aan de order gekomen zijn en waar om gevraagd is.